Armeringsstål – ett viktigt hjälpmedel i byggbranschen

Armeringsstål är det samma som armeringsjärn, vilket är en benämning som de flesta människor kanske är mer bekanta med. Armering är en typ av hjälpmedel som används för att förstärka olika typer av byggnationer. De byggnader och konstruktioner som är aktuella för den här typen av förstärkningar består allt som oftast av betongkonstruktioner av olika slag. Armeringsstålet implementeras i konstruktionerna i samband med att den flytande betongen appliceras till byggnationen och blir på så sätt en del av hela konstruktionen.

Anledningen till att man använder sig av armeringsstål är inte enbart för att man skall stärka konstruktionen där de placeras, det finns en mycket viktigare funktion än så, att stärka den torkade och slutgiltiga konstruktionen är egentligen bara en positiv bieffekt. Den huvudsakliga anledningen att man använder sig av detta hjälpmedel är faktiskt för att betongen inte ska spricka. Det är nämligen så att betong som tillåts torka utan att man tillför något utomstående och främmande föremål ofta spricker. Detta är på grund av de stora spänningar som uppstår i torkande betong. Med hjälp av appliceringen av armeringsstål lättar man på dessa spänningar och betongen kan torka i den avsedda formen utan att spricka.

Armeringsstål består av stänger som är tillverkade av kolstål. Kolstål är helt enkelt stål som består av två beståndsdelar – järn och kol. Järn är den huvudsakliga beståndsdelen, därefter kommer kol och några ämnen som utgör en mycket mindre del av den totala sammansättningen. Så som är brukligt när det gäller stål så innebär högre doser av kol ett hårdare och starkare stålmaterial. Vilka övriga egenskaper som armeringsstålet får beror helt på hur det behandlas vid tillverkningen. En vanlig behandlingsmetod är till exempel att man varmvalsar armeringsstålet för att få till den där hårdheten och segheten som man hela tiden eftersträvar i materialet.