Skapa en säker arbetsmiljö i byggbranschen

byggprojekt

Det är viktigt för anställda i byggbranschen att ha en positiv arbetsmiljö. Anställda måste uppmuntras att ge konstruktiv kritik och ge positiv feedback. Att få feedback är ett utmärkt sätt att identifiera produktivitetsproblem och hjälpa till att förbättra produktiviteten. Feedback kan ges genom regelbundna team-möten, undersökningar och förslagstavlor. Byggbranschen är ofta mycket krävande och projekt […]