Hur fungerar elfördelning och distribution?

Hur fungerar eldistribution? Hur kommer elen från kraftverket till mitt hem? Hur går det genom kraftledningar, transformatorer, mellan- och lågspänningsställverk för att till slut hamna i hemmet? Den befintliga elektriska kraften skickas genom transformatorer för att höja spänningen för att pressa elen över olika tillstånd. Den elektriska laddningen passerar genom högspännings elektriska överföringsledningar som sträcker […]