Skapa en säker arbetsmiljö i byggbranschen

byggprojekt

Det är viktigt för anställda i byggbranschen att ha en positiv arbetsmiljö. Anställda måste uppmuntras att ge konstruktiv kritik och ge positiv feedback. Att få feedback är ett utmärkt sätt att identifiera produktivitetsproblem och hjälpa till att förbättra produktiviteten. Feedback kan ges genom regelbundna team-möten, undersökningar och förslagstavlor. Byggbranschen är ofta mycket krävande och projekt […]

Hur fungerar elfördelning och distribution?

Hur fungerar eldistribution? Hur kommer elen från kraftverket till mitt hem? Hur går det genom kraftledningar, transformatorer, mellan- och lågspänningsställverk för att till slut hamna i hemmet? Den befintliga elektriska kraften skickas genom transformatorer för att höja spänningen för att pressa elen över olika tillstånd. Den elektriska laddningen passerar genom högspännings elektriska överföringsledningar som sträcker […]